Chondritter
Jern-indhold ........................(Alle chondritter indeholder 1-2% Nikkel)
H Højt Jernindhold 25-30 vægt%, heraf 15-19% som frit metal, resten bundet i silicater
L Lavt Jernindhold 20-25vægt%, heraf kun 1-9% som frit metal
LL "Low metal, Low iron". <1-3% frit jern. Bundet jern 19-22 vægt%.
Ovenstående fortæller noget chondrittens magnetiske egenskaber.
Chondrulernes tilstand
3 Skarpt definerede chondruler. Videnskabeligt mest interessante, da de er forholdsvis upåvirkede af termal metamorfose (ca. 600 gr.) og derfor kun i ringe grad rekrystalliserede.
4 Tydelige chondruler 4-6 har afsluttet kemiske reaktioner med nabo-mineraler og glas.
5 Let skelnelige chodruler
6 Svært genkendelige chondruler. Mulig påvirkning over 950 gr.
Olivin Shock-tilstand (som det kan konstateres i tyndslib). Chondrulerne består for en stor del af olivin. Shock-skaderne er opstået ved sammenstød/impact.
S 1-2 Ingen eller få shock-skader
S 3-4 Stigende antal af frakturer, lamellering og smeltelommer
S 5-6 Stærkt omdannede. Mosaikstruktur og smelter
"Shock-melted" Smelter i hele stenen, smelte-breccia.
Forvitring (Wheathering)
Metal og troilit forvitrer hurtigere end silicaterne, og skaber grader af orange til rødbrun rust.
W 0 Ingen synlig oxydering
W 1 Mindre oxyderings-kanter omkring metal og troilit
W 2 Moderat oxydering 20-60% er påvirket
W 3 Omfattende oxydering af metal og troilit, 60-90% er erstattet.
W 4 Mere end 95% metal og troilit er ændret, men silicater upåvirkede
W 5 Olivin og pyroxen let ændrede, hovedsageligt omkring revner
W 6 Silicater er i omfattende grad erstattet af ler-mineraler og oxyder.

 

Back Tilbage til Chondritter