tv Tilbage til Impaktit

Ries og Steinheim

Til Impaktit og shattercones Pil th
UNDER OPBYGNING

Opdateret 25.januar 2013

Steinheim- og Ries-kraterne ligger i Syd-Tyskland (Bayern-Württemberg), 40 km fra hinanden og er dannet samtidig, for knap 15 mill. år siden.

Ries og Steinheim

Tegningen er lånt fra www.geopark-ries.de hvor man også finder billeder, forklaringer, videoer og vejledninger om besøg på dette spændende sted.

Ries-bækkenet

er 25 km i diameter. Der er mange rester af kraterranden, op til 150 m høje, der består af opkastet materiale, undertiden med de oprindeligt underste lag på nedslagsstedet øverst. Her findes suevit, der bruges som byggesten, i kraterrandens huler har levet stenalderfolk, og opsprøjt fra nedslaget findes som fine klare grønne glas i Tjekkiet som moldavitter.

Klik på billederne under kortet for flere oplysninger og billeder.

Steinheim-bækkenet

er 3,5 km i diameter, omgivet af en mange steder tydelig kraterrand. I midten er der en såkaldt "central uplift", en høj skubbet op under dannelsen af krateret. Her finder man fine eksempler på strålekegler, frembragt af nedslagets trykbølger i undergrundens kalk.

Krateret blev senere vandfyldt, og de mange fossiler af f.eks. snegle er berømte, fordi Paläontologen Franz Hilgendorf allerede i 1862 ved hjælp af sneglehuse af arten Gyraulus fra forskellige sedimentlag kunne påvise en ændring over tid, og dermed bekræfte Darwins evolutionsteori.

Kraterranden består af forskubbede, væltede kalksten, ofte smadret og sammenkittet i "Trümmersteine" - ses tydeligt mange steder, f.eks. ved den sydlige adgang til krateret, Burgstall. Klik på billederne !

Ofnethohle
Steinbruch
Burgstall
Central Uplift
Offnethöhle m. mere kraterrand i baggrunden
Stenbrud
Krater-rand Burgstall, Steinheim
Kik mod "Central Uplift" Steinheim
Ries Suevit
Ries Suevit

Steinheim Shattercone

Steinheim Shattercone
172 Suevit, Ries
173 Suevit, Altenburg, Ries
171 Shattercone (strålekalk) for og bag, Steinheims Central Uplift. Kridt
Ries Suevit
Ries Suevit

Steinheim Burgstall

Steinheim Shattercone
174 Suevit, Altenburg, Ries
Suevit, Altenburg, "sveden" detalje
176 Breckie, Jura-kalksten, Steinheim
152 Mindre shattercone
Ries Suevit
Ries Suevit

Shocked Belemnite

Moldavit

175 Suevit, Otting, Ries - front & back
26 Shocked Belemnite (chock-deformeret vættelys) , Ries
11 Moldavit, Chlum, Tjekkiet
Flädle
Flädle
Flädle
Impaktit
027 Flädle, Ries
168 Flädle, Ries - full & detail
28 Impaktit-glass, Ries