tv Tilbage til Ries og Steinheimt

Steinheim-bækkenet

Opdateret 22.januar 2013

Steinheim-bækkenet er 3,5 km i diameter, omgivet af en mange steder tydelig kraterrand. I midten er der en såkaldt "central uplift", en høj skubbet op under dannelsen af krateret. Her finder man fine eksempler på strålekegler, frembragt af nedslagets trykbølger i undergrundens kalk.

Krateret blev senere vandfyldt, og de mange fossiler af f.eks. snegle er berømte, fordi Paläontologen Franz Hilgendorf allerede i 1862 ved hjælp af sneglehuse af arten Gyraulus fra forskellige sedimentlag kunne påvise en ændring over tid, og dermed bekræfte Darwins evolutionsteori.

Kraterranden består af forskubbede, væltede kalksten, ofte smadret og sammenkittet i "Trümmersteine" - ses tydeligt mange steder, f.eks. ved den sydlige adgang til krateret, Burgstall - et tidligere stenbrud. Klik på billederne !

Burgstall
Burgstall
Burgstall
Krater-randen ved Burgstall
Steinheim

Steinheim

Steinheim Burgstall
Grundfjeldet (Jura-kaltsten) under kraterranden hælder 20-30 grader, som skiltet også siger
En lille stump fra Burgstall-kraterranden
Steinheim Shattercone

Central Uplift

Trümmerstein
Shattercone (strålekalk) fra Steinheims Central Uplift. Kridt
Et kik fra Burgstall mod "Central Uplift"
"Trümmerstein" (Knuste, ikke smeltede" grundfjelds-brokker