NAVN: Sikhote Alin

Samlet vægt: 23 - 27 tons
Fundsted: Sikhote Alin bjergene i Øst-Sibirien
Fald: 12/2 1947
Russisk frimærke i anledning af 10-året for faldet..
Stamp
Type: octahedrit II B Ogg

Struktur: Ogg:

Grove Wiedmanstätten-linier 9 +- 5 mm

Kemisk gruppe: IIB, Gruppen omfatter 106 medl. LINK

Oprindelige masse anslået til ca. 100 tons, heraf bort-smeltede/-fordampede ca. 75% under faldet gennem atmosfæren.

Indeholder: 93% jern, 6% nikkel, og mindre mængder af kobolt, kobber, fosfor og svovl. Der er spor af germanium og iridium.

Mineralerne omfatter: taenit, kamacit, plessit, troilit, chromit, rhabit og schreibersit.

To typer Sikhote-Alin meteoritter:

  • Faldstykker: enkeltstykker med: a. regmaglypter ("tommelfinger-aftryk") dannet ved afsmeltning og fordampning af materiale fra overfladen under faldet, b. smelteskorpe (fusion crust) dannet under den sidste del af faldet, og evt. c. striber af smeltet jern. De er stykker sprængt fra hovedmassen i stor højde.
  • Shrapnel, sprængstykker. Skarpkantede stykker revet fra hinanden i lavere højde (5 km) eller sprængt ved mødet med den frosne jord.

Faldstykkerne er ofte orienterede, d.v.s. man kan se hvilken side der har vendt nedad under afsmeltningen: 1. Undersiden har bløde kurver, oversiden oftest skarpt tegnede med regmaglypter. 2. Smeltelinjer og "læber" viser afsmeltningens retning, nemlig opad.

12.februar 1947, kl. 10:38 for en ildkugle henover en næsten skyfri himmel fra nord og forsvandt henover Sikhote-Alin bjergene. Det tog kun 4-5 sekunder. Undervejs brød den op i flere dele. Nogle minutter senere hørtes brag som kanontorden. Vinduer sprang, køerne brølede, hunde gemte sig. - Et par måneder senere besøgte en ekspedition området og fandt 24 større kratere (diameter over 9 m) og 98 mindre. (Se den russiske film). Hele faldområdet dækker 4 x 12 km.

Jeg har aldrig set en ætset skive Sikhoe Alin. Forklaringen er, at Wiedmansttten-linierne er så grove at de ikke kan ses på små meteoritter. Derimod skulle de kunne konstateres på faldstykker, da afsmeltningen gerne følger krystalstrukturen.

For tiden (2013) er Sikhote-Alin den jern-nikkel meteorit, der er nemmest og billigst at få fat på. (Gibeon er en anden kandidat). Specielt små shrapnel-stykker kan man købe i kilovis. Faldstykkerne er dyrere - og oftest også flottere. Billige - ja-ja. 1-2 euro pr gram er ikke unormalt.

FILM på YouTube eller FILM fuld version

109 Sikhote Alin
118 Sikhote Alin
79 Sikhote Alin
Flot orienteret faldstykke med fine regmaglypter, smelter og "læber" - 196,55 gram
Faldstykke med smelter og "læber" - 44,65 gram, min første Sikhote Alin
Orienteret faldstykke - 21 gram
99 Sikhote Alin
100 Sikhote Alin
Opdateret april 2017
Faldstykke med regmaglypter - 79,95 gram
Faldstykke med regmaglypter - 46,05 gram
 
95 Sikhote Alin
101 Sikhote Alin
78 Sikhote Alin
Schrapnel - 19,7 og 10,1 gram
Orienteret faldstykke - 25,05 gram
Orienteret faldstykke - 18 gram
102 Sikhote Alin
96 Sikhote Alin
120 Sikhote Alin
Schrapnel - 27,8 gram
Schrapnel - over 200 gram
Schrapnel - 39 gram
Foto: Sven Madsen og Arne Dich
Klik på billederne for fuld størrelse. - For at komme tilbage, højreklik med musen udenfor billedet og vælg "BACK" eller TILBAGE
Opdateret april 2017
Forklaringer
Back Tilbage