tv Tilbage

Sten-Jern Meteoritter

Opdateret 27 august, 2013

Små-asteroiderne stødte sammen, voksede og ved diametre på mange kilometer gik de processer igang, som vi kender fra jorden. Varmen fra radioaktive isotopers henfalds-processer førte til at alt materiale blev "differentieret".

De tungeste stoffer som jern samlede sig i midten, ved overfladen de lettere (basaltiske) materialer. Og på overgangen mellem kerne og skorpe var der blandet materiale, der blev til pallasitter og mesoderitter.

(En nyere forklaring lyder, at jernmeteoritter er faldet på opsmeltede asteroider, smeltet ved nedfaldet og har samtidig knust basalten/olivinen. Kik på billederne: Seymchan har knust olivin og er således en brecchie, men alligevel er jernet størknet så langsomt, at der er dannet wiedmanstätten-mønster. Videnskaben arbejder videre !)

I Pallasitterne omslutter nikkel-jernet gullige olivin-korn. Udgør kun 1,8% af fundne meteoritter.

Mesosideritter er breccier og består af en blanding af jern-nikkel metal og knuste fragmenter af magnesium-rige silicat-mineraler.
Brahin 1 Brahin 2 Seymchan Seymchan Seymchan Imilac Mesoderite
Brahin
Seymchan
Imilac
Vaca Muerta
Pallasit
Pallasit
Pallasit
Mesosiderit

Brahin strøfeltet ligger omkring Dnjepr i den nuværende kontrolzone efter Tjernobyl-katastrofen. Brahin-pallasitten indeholder 37% olivin. De fundne eksemplarer er ofte stærkt forvitrede (rustne) og kræver tør opbevaring. Nogle forhandlere advarer mod at købe dem. Mit eks. er lakeret.

De blankt, lyse områder på billedet er metal, de fleste runde kugler er olivin (lyset kan falde igenne skiven 3-4 steder). Området øverst til venstre er andet materiale.

Seymchan-pallasitten er fundet i Rusland i Magadan distriktet nær Seymchan. Hovedmassen på 273 kg blev fundet i 1967 og blev i begyndelsen betragtet som jern-meteorit. Men nyere fund viste, at dele af den indholdt olivin. Er speciel ved at have et højt indhold af iridium.

Det ene stykke har ikke olivin-indeslutninger, men viser et groft widmanstätter-mønster.

Imilac-pallasitten er fundet i Atacama Ørkenen i det nordlige Chile i 1822. I disse 2 stumper af Imilac er olivinen eroderet væk, så kun jernet med fordybninger er tilbage. Kun stykker på over 1 kg af de ialt 920 fundne kg har bevaret olivinen.

Fundet i Atacama ørkenen nær Vaca Muerta i Chile. Fundet i 1800-tallet under eftersøgning af mineraler, og fejlagtigt blev de skinnende metal-indeslutninger taget for at være sølv.

Mesosideritter er blandt de mest sjældne meteoritter, selvom nogle af fundene hører til de størst kendte.