tv Tilbage

Indochinitter og Australitter

Opdateret 6.juli 2012

Her er medtaget tektitter fra Java, Phillippinerne, Australien og Tasmanien

LINK til Indochinitter fra INDOCHINA   LINK til Indochinitter fra KINA.
Javanite 63 Javanit 161

Australit 62

Australit 160

Tasmanien 133

Javanit 63

Javanit 161

Australit 62
Australit 160
Tasmanien-tektit 133
Phillippinite 137a
Phillippinite 137b
Phillippinite 137c
Phillippinite 137d
Phillippinit 137 a
Phillippinite 137 b
Phillippinite 137 c
Phillippinite 137 d

Fotos: Sven Madsen