tv Tilbage til Impaktit

 

Opdateret 20 august 2016

From a wonderful day in Moose-Land (ÄlkRiket) at the border of Lake Mien, a 120 mill old meteorite-crater in Småland in Sweden.

The crater is estimated to have been a circle 9 km in diameter, but the ice has eroded it down to 5-6 km. In the middle is a "central uplift". The underground of the era consists of granite / gnejs and a little sandstone. Underneath the Mien-lake waters are first moraines, then melts, suevit and impact-breccias.

On the narrow beach I found a dozen of brownish "folded" stones looking like other crater-melts, for example Flädle from Ries in Germany. At home I cut some of them. Take a look. And compare with my other impactites.

Underneath you can see 2 slices of what I think represent the "original" granite.

The pieces are 3 and 4 cm across.

To skiver af det jeg tror er den "oprindelige granit.

Mien
Mien
Mien
Mien granit
Mien

All stones found at Mien are brown-coloured - maybe of the sea-water?

Alle sten ved bredden af Mien er farvet brune - måske af søvandet?

Mien granit
Mien Impaktit

Mien Impactites found at the Mien-shore

Mien Impaktitter fundet på søbredden af Mien

Cut from Central Uplift. Glass-like and with many inclusions.

Et stykke fra Midter-forhøjningen. Glasagtig med mange indeslutninger.

Mien
Mien
Mien
Mien

The biggest piece (15 cm) - and 3 of the cuts. The flow of material is easy to observe. Compare with the granite-pieces.

Det største stykke på ca. 15 cm - og 3 af snittene. Materialets flydelinjer er nemme at se. Sammenlign med granitstykkerne ovenfor.

Mien
Mien Mien Mien
Impact melt rock with inclusions - Impakt-smelte med indeslutninger
 
Mien Mien Mien Mien
Impact melt rock with inclusions - Nedslags-smelte med indeslutninger
"Ear-folded" piece. / Foldet som et øre.
From outside you can almost see the inner structure / Man kan næsten se den indre struktur udefra.
 

Ries Impaktit

- Impact-melt fra Ries i Tyskland

Fra en dejlig dag i Elg-Riget ved Mien-søens bred. Mien er et ca. 120 mill år gammelt meteorkrater i Småland i Sverige.

Krateret er anslået til at have været cirkelformet med en diameter på 9 kilometer, men det er under istiden blevet eroderet voldsomt ned og er idag godt 5 km. I midten er der en ø, skabt ved nedslaget. En såkaldt "central uplift". Undergrunden består af granit/gnejs og lidt sandsten. Under søen er der et tykt lag moræne og derunder smelter, suevit og impact-breccier.

På den smalle søbred fandt jeg et dusin brune "foldede" sten der lignede mange andre krater-smelter, som f.eks. "Flädle" fra Ries. Hjemme igen har jeg skåret nogle af stenene over - med en vinkelsliber! Kik på dem og sammenlign med mine andre impaktitter.

Flaedle

- Flädle fra Ries-krateret i Tyskland