tv Tilbate til Chondritter

Kul-Chondritter

Videre til Mars / Månen th

Opdateret 19. april 2014

Carbonaceus chondrites - KUL-CHONDRITTER

Kul-chondritter er meget mere forskellige end de almindelige chondritter (Ordinary Chondrites - OC's). Her er 3 af de ialt 8 hovedgrupper repræsenterede.

Sammensætning:

Kul-ch’s sammensætning af grundstoffer svarer  næsten til solens, bortset fra flygtige stoffer som helium (He), brint (H) og kvælstof (N).

Kul-ch. udgør ca. 5% af chondritterne og er de mest "primitive".

KUL:

Kul-chondritter indeholde ikke mere kul end andre chondritter, men kul findes kun i kemiske forbindelser som carbonater og komplekse organiske stoffer som aminosyrer (forudsætning for liv som vi kender det).

Vand:

Hvor OC’s er dannet og omformet i meget varme omgivelser (nærmere solen), er Kul-ch. dannet i koldere egne af solsystemet, hvor vand har kunnet gennemsive dem og indgå i kemiske forbindelser. Kul-ch kan indeholde fra næsten intet til op mod 20% vand.

Chondruler:

 Hvor OC’s chondruler er mere eller mindre omdannede af temperaturer op til flere tusind grader, er K-ch’s chondruler ofte ændrede af vand ved temperaturer fra frost til over koge-punktet (hydroterminal omkrystal-lisering).

CAI:

Det tidlige solsystem var en gaståge, hovedsagelig brint. Kun 0,001% var tungere grundstoffer, dannet ved supernova-eksplosioner. Aluminium, Calcium, Titanium, Magnesium m.fl. gik i forbindelse med silicium og ilt. kondenserede direkte til fast form,og dannede de første mineraler: CAI-er (Calcium-Aluminium-Inclusioner), der er hyppige i Kul-ch.

Metal:

CR indeholder noget og CB store mængder frit Nikkel-Jern. Derimod er næsten intet Ni-Fe i de øvrige Kul-ch.

Men CAI-erne indeholder selvfølgelig metal-forbindelser.

Allende
NWA 5932
NWA 1465
NWA 801 Gujba
NWA 4927
Allende - CV3
NWA 5932 - CV3
NWA 1465 - CV3an
NWA 801 - CR2
Gujba - CBa
NWA 4927 - CV3
233 Carb.Chondrit NWA XXX NWA 8053
Kul-chondritter type 3 har oftest meget flotte chondruler og andre inclusioner, og især de "ny" i denne række har været givende at fotografere. Så klik og nyd!
NWA 8050
NWA XXX - Type 3
NWA 8053 - CV3
NWA 8050 - CV3