tv Tilbage til Kul-Chondritter

Achondritter

Til oversigt th

Opdateret februar 2014

A-Chondritter = uden chondruler.

Baggrund: Det tidlige solsystemets støv samlede sig i chondruler, der senere samlede sig i mindre klumper, kittet sammen af støv. Disse små himmellegemer (chondritic parent bodies) stødte sammen og stumper falder senere ned som meteoritter, som chondritter.

Men nogen af disse himmellegemer opsamlede mere og mere sten-materiale og blev småplaneter, asteroider, og blev gradvist opvarmede først af de stadige sammenstød, der smeltede overflade-klippestykkerne. Senere udløste den stadigt voksende masse tyngdekraft-energi, der skabte høj varme i det indre.

Og endnu senere stødte varmen fra radioaktive isotopers henfalds-processer til. D.v.s. alt materiale blev omsmeltet og stofferne mere eller mindre adskilt. Asteroiden blev efterhånden en "basaltic parent body".

Alt efter hvilket trin i denne proces en achondrit stammer, inddeles disse "differentierede meteoritter" i

1. Primitive, 2. asteroidiske, 3. Måne, 4. Mars achondritter og 5. achondritter fra asteroider

Mars
Månen
Millbillillie
Howardit
Camel Donga
Tatahouine
Mt Egerton
DaG 735 Mars-meteorit
NWA 3250 Måne-meteorit
Millbillillie Eucrit fra Vesta
Howardit fra Vesta
Camel Donga fra Vesta
Tatahouine fra Vesta
Aubrit
Jeg har nu mere end 12 achondritter