tv Tilbage

Tektitter

Opdateret 19.januar 2013

Tektitter er dannede af et "opsprøjt" jordisk materiale, der er fordampet (eller omdannet til plasma) på grund af kraften og den opståede varme ved et meteoritnedslag (impact) - og senere kondenseret i mindre stykker og faldet ned langt derfra: farven er sort-brun-grønlig (gul) og uden krystalstruktur men med karakteristiske overflader (se billeder) .

********** LINK til mine tektitter **********

Indochinite

Indochinit. Splashform

 

Indochinit

Indochinit. Muong Nong

 

Irghizite

Irghizit

Moldavite

Moldavit

Tektitter findes i "strø-felter" mere eller mindre fjernt fra nedslaget
De 4 (5) strøfelter, deres oprindelseskrater og tektitterne
Tektitter er dannet af de øverste sediment-lag på nedslagsstedet 1. Det Nord-Amerikanske Chesapeake Bay Crater: Bediasitter (Texas) og Georgiasitter (Georgia)
Vandindhold 0,002 - 0,02 % 2. Det Central-Europæiske Ries i Sydtyskland Moldavitter (Tjekkiet)
Mineral-indeslutninger er sjældne, lavt ædelgas-indhold 3. Elfenbenskysten Lake Busomtwi Crater, Ghana Ivoritter
Indhold af meteorit-bestanddele normalt mindre end 0,02 % 4. Det Austral-Asiatiske Ukendt Indochinitter, Australitter, Javanitter, Phillippinitter, m.fl.
Indesluttede luftarters tryk er som i 40-80 km's højde. 5. Det Russiske - (Irghizitter er en slags tektitter) Zhamanshin Crater, Kazakstan Irghizitter
4 slags tektitter
1. Muong Nong - lagdelte tektitter Lagdelte smelter, findes "forholdsvis" tæt på nedslagskrateret. Kan have indeslutninger.
2. "Splashform tectites". "Opsprøjt" Glas-smelter, der ved rotation i atmosfæren opnår f.eks. kugle-, dråbe- eller kødbensformer. Findes i længere afstand fra nedslaget. Langt den almindeligste type. Findes i alle strøfelter.
3. "Ablated tectites". "Afsmeltede". Findes kun i Australien, meget langt fra nedslagskrateret. . Oprindeligt splashform-tektitter, der under tilbagefaldet gennem atmosfæren undergår endnu en afsmeltning. Kendtest (og dyrest) er "flanged buttons", knapper med krave.
Flanged Button
4. Mikrotektitter Findes næsten udelukkende på havbund. På land er mikrotektitter for længst bort-eroderede.
Tektitters overflade

Meteoritter får under passagen gennem atmosfæren ved afsmeltning af overfladen dannet de karakteristiske "tommelfingeraftryk", hulninger kaldet regmatoglypter. Også linier fra smeltende materiale kan ses.

Splashform-tektitternes facon (kødben, kugler etc.) er dannet under "flyveturen", men det diskuteres, om de smukke overflade-mønstre er dannet før "landingen" eller skyldes corrosion, ("ætsning" af surt eller basisk gennemstrømmende vand i jorden). Det sidste er helt sikkert tilfældet med moldavitterne.

Tektitter og impactglas må ikke og kan heller ikke forveksles med det vulkanske glas obsidian, der oftest er sort m. glat overflade, og et vandindhold på lidt under 1%, mange gange mere end tektitter.

Dog findes der obsidian på 3 lokaliteter (og endog et stykke glas), der har samme overflade-skulpturering som splashform-tektitter.